Intermittent claudication : effects of physical training and factors of prognostic importance for the peripheral circulation, cardiovascular morbidity and mortality

Författare: Tommy Jonason; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.