Liv i kollektiv Vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution

Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

Sammanfattning: Den här studien handlar om en grupp barn som inte har några föräldrar i Sverige, och som därför bor på institution. På senare tid har man tillskrivit dem kategoriseringen ensamkommande. Bakom det begreppet finns barn i olika åldrar som har lämnat sin familj och sitt hemland för ett nytt liv på en plats i världen med större framtidsmöjligheter. Många av dessa barn, som flyr till västvärlden på egen hand, delar erfarenheter av att placeras på institution. Mer precist är det en sådan tillvaro denna studie kommer att kretsa kring.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)