A time-dependent approach to adiabatic and non-adiabatic molecular dynamics using generalized coherent states

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.