Rummet, mötet och ritualerna. En studie av socialbyrån, klientarbetet och klientskapet

Sammanfattning: www.socwork.gu.se/forskning/rapporter_avhandlingar/

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.