Folkskolans framväxt och lärarnas insatser i södra Västerbotten 1842-1942

Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

Författare: Ola Raninge; Umeå Universitet.; [1988]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.