On design of slotless permanent magnet machines

Detta är en avhandling från Institutionen för elkraftteknik

Författare: Jörgen Engström; Kth.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.