Avbildande verbkonstruktioner i svenskt teckenspråk Handformskategorier inom "Cut and Break"-domänen

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)