Soulside : inquiries into ghetto culture and community

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell

Författare: Ulf Hannerz; [1969]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES; Afroamerikaner; historia;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)