On the implementation of production management systems in the graphic arts industry

Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)