The importance of small forest set-asides for saproxylic biodiversity at stand- landscape- and regional scales

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.