Management och motstånd : Offentlig sektor i omvandling - en fallstudie

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.