Studies on extracellular matrix proteins in vascular disease

Detta är en avhandling från Åsa Ström, Section for Connective Tissue Biology, BMC, C12, 221 84 Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Det är känt sedan tidigare att komponenter från blodkärlets bindväv på olika sätt kan påverka sjukdomstillstånd som uppkommer i kärlväggen. En av dessa sjukdomar är ateroskleros (åderförkalkning), som genom sina följdsjukdomar (hjärtinfarkt, kärlkramp, stroke mm) utgör den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. I den här avhandlingen studeras hur komponenter av kärlväggens bindväv kan påverka utvecklingen av ateroskleros. Blodkärlsväggen består till största delen av en specialiserad celltyp, den glatta muskelcellen. Då kärlet utsätts för en skada, såsom vid ateroskleros, vandrar glatta muskelceller ut till kärlets innersta lager, intiman, för att reparera skadan, där de delar på sig och utsöndrar bindvävskomponenter. Denna reparationsprocess leder till en förtjockning av intiman, och utgör en av grundorsakerna till utveckling av ateroskleros. Reparationsprocessen leder också till att sammansättningen av bindväven i kärlväggen förändras, vilket kan påverka funktionen av de glatta muskelcellerna. I den här avhandlingen undersöker vi hur bindvävs-sammansättningen förändras i samband med en skada och hur detta påverkar utvecklingen av ateroskleros. Till vår hjälp, har vi använt oss av en genmodifierad mus som spontant utvecklar ateroskleros. Vi har även gjort experiment på glatta muskelceller odlade i cellskålar. Huvuddelen av studierna i den här avhandlingen behandlar bindvävsproteinet osteopontin. Resultaten visar att osteopontin är en av de komponenter i bindväven som förändras vid ateroskleros. Med hjälp av möss som saknar genen för osteopontin, har vi studerat hur detta protein påverkar sjukdomsutvecklingen. Vi har även undersökt hur osteopontin påverkar de glatta muskelcellernas funktioner. Experimenten visar bland annat att möss som saknar genen för osteopontin inte utvecklar ateroskleros i samma utsträckning som möss som har normalt genuttryck för osteopontin.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.