Advanced Strategies in Computer Assisted Drug Design - Efficient Use of Density Functional Theory For Solving Biochemical Problems: NMR Studies, H-Bonding, New Antitumor Leads

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.