"Att åka snålskjuts är icke hederligt" : de svenska jordbrukarnas organisationsprocess 1880-1947

Detta är en avhandling från Göteborg : Historiska institutionen, Göteborgs universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.