Det imaginära rummet. : Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogrami Sverige 1925-1983

Författare: Toivo Burlin; Högskolan Dalarna; []

Nyckelord: Ljudproduktion;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.