Prevention and treatment of intraoperative hypothermia : effects on postoperative recovery and the need for mechanical ventilatory support

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Per-olof Joachimsson; Uppsala Universitet.; [1987]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.