Bindevokal a i hälsingemål : En förberedande dialektgeografisk och ljudhistorisk undersökning med särskild hänsyn tagen till ortnamnen

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.