Skolan som organisation : en analys av skolans organisatoriska struktur i ett förändringsperspektiv : slutrapport från SÖ-projektet "Modeller för lokal utvecklingsplanering och utvärdering" (projekt 6041)

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.