Aischylos sorgespel. 15. delen. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld ... af Johan Wallin Götheborgare. Stip. Piper. å Gustavianska lärosalen den 2 Junii 1842 p. v. t. e. m

Detta är en avhandling från Upsala, Leffler och Sebell, Kongl. akad. boktryckare

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)