Dynamic track stiffness measurement : a new tool for condition monitoring of track substructure

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.