Almänna påminnelser vid hushålds-röns anställande, med ampl. consist. acad. samtycke, under professorens H:r Anders Berchs inseende vid kongl. högskolan i Upsala utgifne och i den större Carolinska lärosalen den [...] nov. MDCCL. Til allmänt ompröfvande f

Detta är en avhandling från Uppsala

Författare: Anders Berch; Uppsala Universitet.; [1750]

Nyckelord: Hushåll; Sverige;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)