Studien zu Jacob Baldes Jephtias. Ein jesuitisches Meditationsdrama aus der Zeit der Gegenreformation

Detta är en avhandling från Heidrun Führer, Gulsångarvägen 10, SE-24735 Södra Sandby

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Den nylatinska poeten Jacob Balde (1604 – 1668) behandlar i sin jesuitiska skoltragedi Jepthias Domarbokens berättelse om hur Jepthe på grund av sitt löfte till Gud offrar sin dotter. Genom detta tema åskådliggör Balde jesuitiska dygder som lydnad, förmåga att behärska sina lidelser samt villigheten att offra sitt liv i kampen för tron. Baldes drama är sammanflätat av anspelningar på antika och medeltida förebilder, liksom på element ur den samtida liturgin samt framför allt på nederländska andliga emblemsamlingar. Balde gör sitt konstrikt kodifierade budskap förståeligt för såväl studenter vid jesuitiska skolor som för furstehuset i Bayern med meditationens hjälp. Latin, språket som dramat uppfördes och trycktes på, fungerade enhetsskapande för den bildade katolska eliten. Detta arbete syftar till att klargöra hur verket förhåller sig till samtida dramateori samt till att öka förståelsen av dramat genom att de många allusionerna till antika och samtida litterära texter och liturgi förklaras. Därvid betonas speciellt den historiska bakgrunden, d.v.s. det trettioåriga kriget och motreformationen, och dess betydelse för dramat.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.