Population structure and pathogenicity evolution of Phytophthora infestans affects epidemiology and management of late blight disease

Detta är en avhandling från ; Department of Forest Mycology and Plant Pathology, Swedish University of Agricultural Sciences

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.