Profstycken af grekisk fornkunskap. Stycket 2. Med phil. facult. tillstånd under inseende af Vilhelm Fredrik Palmblad ... till offentlig granskning framstäld för philosophiska graden af Olof Victor Melin af Götheborgs nation. å gustavianska lärosalen den

Detta är en avhandling från Upsala, Wahlström & Låstbom

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)