Inscribing Islamic shari‘a in Egyptian marriage and divorce law: continuity and rupture

Detta är en avhandling från University of Oslo, Faculty of Law

Författare: Monika Lindbekk; [2016]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.