Tankar om kritiker. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden utgifves af Otto Ferdinand Englund af Södermanlands och Nerikes landskap. Graffmansk stipendiat. och offentligen försvaras ... d. 14 ma

Detta är en avhandling från Upsala, Wahlström & Låstbom

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)