The communicating implant : a concept for systematic implant research, illustrated by application to bioactive hydroxyapatite

Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.