Metodrumsundervisning En kvalitativ studie av simulering inom vård- och omsorgsutbildning

Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

Sammanfattning: Den här avhandlingen handlar om vårdlärares arbete med simulering av arbetsuppgifter i metodrum Ett metodrum kan ses som en hybrid mellan klassrum och sjukhussal. I denna skolmiljö övas arbetsuppgifter som förekommer inom vård och omsorg. Det saknas patienter att öva på och ibland sjukvårdsmaterial, vilket innebär en utmaning för vårdläraren att skapa en autentisk miljö.Syftet med studien är att undersöka hur vårdlärare arbetar med simulering av arbetsuppgifter i metodrumsundervisning för vuxna elever. Avhandlingen grundar sig på ett sociokulturellt perspektiv och har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Tre metodrumslektioner från tre olika skolor ljudinspelades digitalt : venprovtagning, urinkatetrisering och såromläggning.Resultatet visar att vårdlärarna arbetar med tre olika simuleringsaktiviteter: Tekniskt utförande, Tolkande och Bemötande. Simuleringsaktiviteternas utförande varierar med lektionsinnehållet. Studien visar vilka redskap i metodrumsundervisningen som är vanligt förekommande och hur de används.Ingela Leibring har bakgrund som barnmorska och arbetar för närvarande som vårdlärare inom kommunal vuxenutbildning i Karlstad samt är utbildningsledare för Yrkeshögskolans utbildning till barnspecialiserad undersköterska.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)