Academisk afhandling i svenska bergs-lagfarenheten om bergs-domstolar, med juridiska facultetens samtycke och under ... Christer Berch inseende til alment ompröfvande framstäld af Andreas Nicolaus Tunborg, ifrån Dalarne. Uti den större gustavianska läro-s

Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos direct. Joh. Edman, Kongl. acad. boktr

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)