Flow effects on settlement and recruitment in the barnacle BALANS IMPROVISUS with applications for biofouling control

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.