Folkmakt, folkfront, folkdemokrati : de svenska kommunisterna och demokratifrågan 1943-1977

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.