Vishet i ett åldrandeperspektiv : En fenomenologisk-hermeneutisk studie

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Författare: Marika Marusarz; Högskolan Dalarna.; [1999]

Nyckelord: Ålderdomens psykologi;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.