Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net : interaktion och gemensamt meningsskapande

Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.