Automated processing of georeferenced colour stereo images for road inventory

Författare: Krzysztof Gajdamowicz; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.