Om lilla hjernans funktion. Fysiologisk afhandling, hvilken, med ... medicinska facultetens i Uppsala samtycke, kommer att offentligen försvaras af Doctor P. J. Liedbeck ... 1 del. utgifven af Leonard Engström af Vestmanlands och Dahla landskap. Leijelsk

Detta är en avhandling från Upsaliæ G. Torssell

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)