Experimental investigation of nozzle guide vanes in a sector of an annular cascade

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.