Normstödjande strukturer: miljötematiken börjar slå rot i skolan

Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I december 1990 antog riksdagen i Sverige ett miljötillägg i skollagens s k portalparagraf: "Var och en som verkar inom skolan skall främja? respekt för vår gemensamma miljö." Alltså: Alla som verkar i skolan ska nu ta sig an den nya miljötematiken i samhället. Strax därefter tillsatte regeringen en ny läroplanskommitté med ett tydligt miljöuppdrag. I juni 1992, vid FN:s stora världsmiljömöte UNCED i Rio de Janeiro, antogs handlingsprogrammet Agenda 21 om en hållbar utveckling. Utbildning utgör ett väsentligt inslag i Agenda 21. På lokal nivå i Sverige har efterhand ett allt starkare miljöengagemang vuxit fram. Vad sker när dessa tre påverkansströmmar möts i skolan? Avhandlingen behandlar mötet mellan dessa påverkansprocesser och analyserar skeendet framför allt utifrån konkreta fallstudier av ?avancerad praktik? mellan 1993-99. Vilken roll kan eldsjälar och normstödjande strukturer spela i sammanhanget?

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)