Interactions between a parasitic fungus, Aphanomyces astaci, Oomycetes, and its crayfish host. 3, Fine structure of the fungus and its penetration of the crayfish integument

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.