Vården av de arbetsoförmögna : reumatikervårdens framväxt i den tidiga välfärdsstaten

Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.