The Legacy of the Jaguar Prophet : An Exploration of Yucatec Maya Religion and Historiography

Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Många har fascinerats av det mystiska Mayafolket som byggde fantastiska städer med tempelpyramider, astronomiska observatorier och bollplaner djupt inne i djungeln i Guatemala och Mexiko. Vilka var de som utvecklade denna högkultur med hieroglyfer och avancerade kalendrar? Denna avhandling presenterar Mayaindianernas religion och historia. Frågor som söker sina svar är t ex Hur kan vi lära oss mer om den föreställningsvärld som formade den förkolumbianska mayakulturen? Vad finns kvar av denna bland de cirka sex miljoner mayaindianer som idag fortfarande lever i Mesoamerika? Den dynamiska historien om den klassiska Mayakulturens härskare och deras familjer växer ständigt efterhand som forskare från skilda akademiska discipliner som arkeologi, epigrafi, lingvistik, antropologi och historia samarbetar. Det finns förkolumbianska hieroglyfmanuskript kvar än idag och dessa har stått i centrum för mayaforskare under lång tid, men det existerar också manuskript som är nedskrivna efter den spanska erövringen med latinska bokstäver på mayaspråk. En stor grupp av dessa kallas Chilam Balamböckerna, eller Jaguarprofetens böcker, och det är dessa texter som fokuseras i denna avhandling. Chilam Balamböckerna ses som en länk mellan dåtid, nutid och framtid; mellan den förkolumbianska tiden och nutiden. Chilam Balamböckerna, som är skrivna av mayaindianerna på Yucatanhalvön i Mexiko, innehåller texter som handlar om kosmologi, ritualer, profetior, kalendrar, folkmedicin och de innehåller texter som berättar mayaindianernas egen historia. Dessa texter anses vara svåra att förstå och det är de också, men ett av avhandlingens syfte är att försöka analysera dessa texter. Det rituella bollspelet och rituella människooffer beskrivs och analyseras också. Cruzoob-religionen som har många anhängare i östra delen av Yucatanhalvön presenteras också och analyseras som en postkolonial religion med rötter både i den traditionella förkolumbianska mayareligionen och i katolicismen. Denna avhandling behandlar mayaindianernas religion och historia och Chilam Balamböckerna ses som ett värdefull kulturarv.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.