Distributions and competitive abilities of perch Perca fluviatilis and ruffe Gymnocephalus cernuus along environmental gradients

Detta är en avhandling från Dissertation. Department of Ecology, Limnology, Lund University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.