Object characterization using radar and using ultrasound

Författare: B Eriksson; Uppsala Universitet.; [1995]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.