Pragmatisk förändring. En studie av ett förändringsförlopp i en kommunledning

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.