Allergy to a detergent enzyme - subtilisin-A - in Swedish consumers

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Olle Zetterström; Uppsala Universitet.; [1977]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.