Dysfunctional but viable myocardium - ischemic heart disease assessed by magnetic resonance imaging and single photon emission computed tomography

Detta är en avhandling från Department of Clinical Physiology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish En hjärtinfarkt definieras som celldöd i hjärtmuskeln, och om celldöden är omfattande, orsakar den en oåterkallelig nedsättning i hjärtats pumpfunktion. Pumpfunktionen kan även vara långvarigt nedsatt p.g.a. att hjärtat inte får tillräckligt med blod. Man kan då förbättra pumpfunktionen genom att återställa blodtillförseln med en operation. För att kunna hitta områden i hjärtat med nedsatt funktion men levande hjärtmuskel ("dysfunctional but viable myocardium") är det nödvändigt att bedöma tre egenskaper: (1) hjärtats pumpfunktion, (2) dess genomblödning (perfusion) och (3) huruvida cellerna lever eller ej. Delarbete I beskriver utvecklingen av en ny metod för att objektivt mäta dessa tre egenskaper med hjälp av funktionsbilder och infarktbilder från magnetisk resonanstomografi (MR) och bilder av perfusion från SPECT (en metod för att avbilda hjärtmuskelns genomblödning med en radioaktiv isotop som injiceras i blodet). Metoden implementerades och mätresultaten visade god överensstämmelse med visuell bedömning. Delarbete II visar att pumpfunktionen i ett område beror mer på funktionen i omgivande hjärtmuskel än på utbredningen av infarkt i området. Delarbete III visar att hjärtats totala pumpfunktion varierar påtagligt i förhållande till den totala infarktstorleken, men att det föreligger en maximalt förväntad pumpfunktion i förhållande till infarktstorlek. Dessa arbeten visar att det varken går att påvisa eller utesluta förekomsten av infarkt genom att endast värdera pumpfunktionen. Delarbete IV visar att även om perfusionen ökar tidigt efter en operation så kan funktionsåterhämtningen i levande hjärtmuskel vara fördröjd i områden i nära anslutning till infarkt. Detta ökar vår förståelse för återhämtningsförloppet efter en operation. Varken regional eller total pumpfunktion korrelerar starkt till infarkt, men områden som delvis drabbats av infarkt uppvisar fördröjd funktionsåterhämtning efter operation. Sammanfattningsvis visar avhandlingen på vikten av att direkt avbilda infarkt med MR för att kunna bedöma möjligheten till funktionsåterhämtning i hjärtmuskel efter operation.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)