Cutting forces at a tool edge during machining of wood

Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

Författare: Bengt Axelsson; [1993]

Nyckelord: Wood Technology; Träteknik;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)