Vilka frågor ställer elever och vilka elever ställer frågor : En studie av elevers frågor i naturorienterande ämnen i och utanför klassrummet

Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

Författare: Kjell Gisselberg; Umeå Universitet.; [1991]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.