Thermodynamic modeling of materials systems for nanowires: CALPHAD, DFT and experiments

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.