Some aspects of the syntax of Hungarian and Turkish : A study in syntactic typology

Detta är en avhandling från Universitetet i Oslo

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.