Korrosion och kalkurlakning vid sprickor i betongkonstruktioner

Detta är en avhandling från Lund Institute of Technology, Inst. för Byggnadsteknik / Div of Building Technology

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)